Baryte – Monti Uixeddu Stope, Barega Mine, Villamassargia, Carbonia-Iglesias, Sardinia, Italy


9,6 x 8,9 x 6,0 cm