Baryte – Monti Uixeddu Stope, Barega Mine, Villamassargia, Carbonia-Iglesias, Sardinia, Italy


6,3 x 5,1 x 4,7 cm